Chính sách & Quy định

Chính sách huỷ phòng

QUY ĐỊNH HUỶ PHÒNG/HOÀN TIỀN:
– Hủy đặt phòng trước 14 ngày so với ngày nhận phòng: hoàn 100% tiền đặt cọc.
– Hủy đặt phòng sau 14 ngày so với ngày nhận phòng: không hoàn tiền đã đặt cọc.
– Đặt phòng vào ngày Lễ/Tết sẽ không được hoàn hủy sau khi đã đặt cọc tại bất kỳ thời điểm nào.