Chính sách & Quy định

Chính sách bảo mật thông tin

1. Mục đích và phạm vi thu thập thông tin:
– Mai Hoàng Group không bán, chia sẻ hay trao đổi thông tin cá nhân của Quý khách hàng khi chúng tôi thực hiện việc thu thập trên trang web cho một bên thứ ba nào khác.
– Thông tin thu thập được sẽ chỉ được sử dụng trong nội bộ công ty.
– Khi Quý khách hàng liên hệ đăng ký dịch vụ, thông tin cá nhân mà chúng tôi thu thập bao gồm: họ và tên, địa chỉ, điện thoại, email.

2. Phạm vi sử dụng thông tin:
Thông tin thu thập, Mai Hoàng Group chỉ sử dụng trong nội bộ công ty với các mục đích sau đây:
– Hỗ trợ khách hàng.
– Cung cấp thông tin liên quan đến dịch vụ.
– Xử lý đơn đặt hàng và cung cấp dịch vụ và thông tin qua trang web của chúng tôi theo yêu cầu của bạn.
– Chúng tôi có thể sẽ gửi thông tin sản phẩm, dịch vụ mới, thông tin về các sự kiện sắp tới hoặc thông tin tuyển dụng nếu quý khách đăng kí nhận email thông báo.
– Ngoài ra, chúng tôi sẽ sử dụng thông tin bạn cung cấp để hỗ trợ quản lý tài khoản khách hàng; xác nhận và thực hiện các giao dịch tài chính liên quan đến các khoản thanh toán trực tuyến của bạn.

3. Thời gian lưu trữ thông tin:
Đối với thông tin thu thập, Mai Hoàng Group chỉ xóa đi dữ liệu này nếu khách hàng có yêu cầu, khách hàng có yêu cầu vui lòng gửi mail về maihoanggroup.vn@gmail.com

4. Những người hoặc tổ chức có thể được tiếp cận với thông tin cá nhân:
Đối tượng được tiếp cận với thông tin cá nhân của khách hàng thuộc một trong những trường hợp sau:
– Mai Hoàng Group
– Các đối tác có ký hợp đồng thực hiện 1 phần dịch vụ do Mai Hoàng Group cung cấp. Các đối tác này sẽ nhận được những thông tin theo thỏa thuận hợp đồng (có thể 1 phần hoặc toàn bộ thông tin tuuỳ theo điều khoản hợp đồng) để tiến hành hỗ trợ người dùng sử dụng dịch vụ do Công ty cung cấp.

5. Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin cá nhân:
Công ty TNHH Mai Hoàng Đà Lạt
Địa chỉ: 42A Hà Huy Tập, Phường 3, Tp Đà Lạt, Lâm Đồng
Hotline: (+84) 2633 513 588
Email: maihoanggroup@gmail.com

6. Cơ chế tiếp nhận và giải quyết khiếu nại của người tiêu dùng liên quan đến việc thông tin cá nhân bị sử dụng sai mục đích hoặc phạm vi đã thông báo:
Tại Mai Hoàng Group, việc bảo vệ thông tin cá nhân của Quý khách hàng là đặc biệt quan trọng, Quý khách được đảm bảo rằng thông tin cung cấp cho chúng tôi sẽ được bảo mật tuyệt đối.
Chúng tôi cam kết chỉ sử dụng các thông tin của Quý khách hàng vào các trường hợp sau:
– Nâng cao chất lượng dịch vụ dành cho khách hàng.
– Giải quyết các tranh chấp, khiếu nại.
– Khi cơ quan pháp luật có yêu cầu.
Quý khách hàng có thắc mắc, góp ý nào liên quan đến chính sách bảo mật của chúng tôi, hoặc liên quan đến việc thông tin cá nhân bị sử dụng sai mục đích. Vui lòng liên hệ với chúng tôi qua hotline: 02633513588 hoặc email maihoanggroup.vn@gmail.com